{

O mnie

}

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Szkil

Kancelaria została założona w 2006 r. przez radcę prawnego Pawła Szkila wpisanego na listę radców prawnych pod nr BŁ/BŁ/729, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku.

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług prawnych realizowanych zarówno na rzecz osób indywidualnych, jak i firm w tym przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Kancelaria zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną popartą długoletnim doświadczeniem zawodowym. Przy wykonywaniu jednorazowego zlecenia, jak i świadczeniu stałej obsługi prawnej dostosowujemy zakres oferowanych usług do indywidualnych potrzeb każdego klienta bez względu na wagę i stopień skomplikowania danej sprawy. Stała obsługa prawna prowadzona na rzecz firm i przedsiębiorców indywidualnych dostosowana jest do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem odrębności branży w jakiej działa przedsiębiorca.

judge-gavel-with-scale-of-justice-2022-11-15-15-30-49-utc (1)

Nasza oferta skierowana do osób indywidualnych obejmuje prawo rodzinne, spadkowe, cywilne oraz prawo pracy

W zakresie prawa rodzinnego zajmujemy się sprawami rozwodowymi, alimentami, ustaleniem kontaktów z dziećmi, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnieniem, podziałem majątku po rozwodzie.

Odnośnie prawa cywilnego są to sprawy wynikające z bieżących spraw życia codziennego i zawartych umów, a zwłaszcza umów sprzedaży, umów o dzieło, czy umów o roboty budowlane oraz związane z tym roszczenia z gwarancji i rękojmi.

Kancelaria zajmuje się również sprawami o odszkodowanie, zwłaszcza odszkodowania komunikacyjne określane często jako odszkodowania za wypadek, odszkodowanie za uszkodzenie ciała w tym odszkodowanie za złamania, odszkodowanie za utratę zdrowia, zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, odszkodowania za błąd medyczny.

Ponadto zajmujemy się sprawami dotyczącymi nieruchomości: zasiedzenie nieruchomości, wydanie nieruchomości, sprawy o eksmisję, podział nieruchomości, ustanowienia służebności przesyłu, zapłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Odnośnie prawa spadkowego, to do zakresu spraw spadkowych objętych działalnością Kancelarii należą: nabycie spadku, podważenie testamentu, dział spadku, wydanie spadku, sprawy o zachowek.

W zakresie problematyki prawa pracy znajdują się sprawy wynikające z zawartego stosunku pracy, a w szczególności odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, sprawy o zapłatę wynagrodzenia, sprawy o ustalenie stosunku pracy, sprawy o mobbing.

Usługi skierowane do firm i przedsiębiorców

Do obszaru świadczonych usług skierowanych do firm i przedsiębiorców należy m.in. sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przygotowywanie umów spółek, zmiana umów spółek, rejestracja w KRS spółek, zakładanie spółek i ich likwidacja oraz pomoc w ich sprzedaży, a także bieżąca obsługa prawna oraz zastępstwo przed sądami wszystkich instancji.

Gwarancją bezpieczeństwa realizacji zleconych zadań jest posiadanie przez Kancelarię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń pod numer 502 593 872 lub 85 744 60 17

Możesz również wysłać wiadomość email poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95 15-092 Białystok