O mnie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PAWEŁ SZKIL

Kancelaria została założona w 2006 r. przez radcę prawnego Pawła Szkila wpisanego na listę radców prawnych pod nr BŁ/BŁ/729, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku.

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług prawnych realizowanych zarówno na rzecz osób indywidualnych, jak i firm w tym przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Kancelaria zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną popartą długoletnim doświadczeniem zawodowym. Przy wykonywaniu jednorazowego zlecenia, jak i świadczeniu stałej obsługi prawnej dostosowujemy zakres oferowanych usług do indywidualnych potrzeb każdego klienta bez względu na wagę i stopień skomplikowania danej sprawy. Stała obsługa prawna prowadzona na rzecz firm i przedsiębiorców indywidualnych dostosowana jest do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem odrębności branży w jakiej działa przedsiębiorca.

Nasza oferta skierowana do osób indywidualnych obejmuje prawo rodzinne, spadkowe, cywilne oraz prawo pracy.

W zakresie prawa rodzinnego zajmujemy się sprawami rozwodowymi, alimentami, ustaleniem kontaktów z dziećmi, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnieniem, podziałem majątku po rozwodzie. Odnośnie prawa cywilnego są to sprawy wynikające z bieżących spraw życia codziennego i zawartych umów, a zwłaszcza umów sprzedaży, umów o dzieło, czy umów o roboty budowlane oraz związane z tym roszczenia z gwarancji i rękojmi. Kancelaria zajmuje się również sprawami o odszkodowanie, zwłaszcza odszkodowania komunikacyjne określane często jako odszkodowania za wypadek, odszkodowanie za uszkodzenie ciała w tym odszkodowanie za złamania, odszkodowanie za utratę zdrowia, zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, odszkodowania za błąd medyczny. Ponadto zajmujemy się sprawami dotyczącymi nieruchomości: zasiedzenie nieruchomości, wydanie nieruchomości, sprawy o eksmisję, podział nieruchomości, ustanowienia służebności przesyłu, zapłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Odnośnie prawa spadkowego, to do zakresu spraw spadkowych objętych działalnością Kancelarii należą: nabycie spadku, podważenie testamentu, dział spadku, wydanie spadku, sprawy o zachowek. W zakresie problematyki prawa pracy znajdują się sprawy wynikające z zawartego stosunku pracy, a w szczególności odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, sprawy o zapłatę wynagrodzenia, sprawy o ustalenie stosunku pracy, sprawy o mobbing.

Do obszaru świadczonych usług skierowanych do firm i przedsiębiorców należy m.in. sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przygotowywanie umów spółek, zmiana umów spółek, rejestracja w KRS spółek, zakładanie spółek i ich likwidacja oraz pomoc w ich sprzedaży, a także bieżąca obsługa prawna oraz zastępstwo przed sądami wszystkich instancji.

Gwarancją bezpieczeństwa realizacji zleconych zadań jest posiadanie przez Kancelarię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.