{

Rekomendacje

}
Referencje opisujące współpracę Ava z Kancelarią Radcy Prawnego Paweł Szkil z siedzibą w Białymstoku

LIST REFERENCYJNY OD FIRMY „AVA” SPÓŁKA Z O. O.

„AVA” Spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku jest producentem bielizny damskiej przeznaczonej na rynek krajowy i zagraniczny. Od 2006r. spółka korzysta z usług prawnych świadczonych przez „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego, Paweł Szkil w oparciu o stałą obsługę prawną.

Kancelaria zapewnia spółce niezbędną pomoc prawną związaną z bieżącą problematyką prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Świadczona pomoc prawna realizowana jest m. in. poprzez doradztwo prawne, przygotowywanie umów w tym z kontrahentami zagranicznymi, wydawania opinii oraz reprezentacja spółki przed sądami.

Stwierdzamy, że Kancelaria świadczy swoje usługi będąc w pełnej dyspozycji w zależności od potrzeb spółki. Przy wykonywaniu zleconych zadań Kancelaria charakteryzuje się zaangażowaniem i szeroko rozumianą znajomością problematyki prawa gospodarczego, co potwierdza jej profesjonalizm.

Spółka AVA mają na względzie dotychczasową współpracę, poleca niniejszą Kancelarię jako solidnego i rzetelnego partnera w rozwiązywaniu problemów natury prawnej.

REFERENCJE OD FIRMY „DAMEX” SP. J.

„DAMEX” Mieczysław Mierzwiński, Wojciech Mierzwiński sp. j. z siedzibą w Fastach informuje, że współpracuje z „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego, Paweł Szkil w zakresie kompleksowej obsługi prawnej naszego przedsiębiorstwa w tym windykacji wierzytelności.

Kancelaria w dotychczasowej współpracy wykazała się rzetelności oraz terminowością działania, co świadczy o właściwym podejściu do problematyki prowadzonej działalności przez naszą spółkę. W związku z powyższym spółka „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego Paweła Szkila jest Kancelarią godną zaufania i polecenia.

 
Referencje opisujące współpracę firmy DAMEX z Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Szkila z siedzibą w Białymstoku
Referencje opisujące współpracę zakładu mięsnego Kabo z Kancelarią Radcy Prawnego Paweł Szkil z siedzibą w Białymstoku

LIST REFERENCYJNY OD ZAKŁAD MIĘSNY „KABO” SP. J.

Zakład Mięsny „KABO” A. Borowik,W. Karpieszuk sp. j. w Choroszczy jest firma zajmującą się produkcją wyrobów mięsnych przeznaczonych na rynek krajowy i zagraniczny. Spółka w razie pojawiających się bieżących problemów prawnych korzysta z usług radcy prawnego Pawła Szkila właściciela „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego.
Kancelaria w dotychczasowej współpracy wykazała się rzetelnością i zaangażowaniem w zakresie świadczonej pomocy prawnej. Powierzone zadanie realizowane są bezzwłocznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i specyfiki działalności Zakładu Mięsnego „KABO”.

Z pełnym przekonaniem możemy polecić usługi prawne świadczone przez Kancelarię jako rzetelnego i solidnego partnera zapewniającego niezbędne wsparcie od strony prawnej.

LIST REFERENCYJNY OD FIRMY WINDYKATOR POLSKA SP. Z O. O.

Windykator Polska sp. z o. o. w Białymstoku nawiązała współpracę z radcą prawnym Pawłem Szkilem właścicielem „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego przy rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z zakończeniem procesu rejestracji i dobrze układającą się współpracą spółka następnie zleciła Kancelarii przygotowanie szeregu wzorów umów. Obecnie spółka korzysta z usług prawnych radcy prawnego Pawła Szkila w zakresie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy i polecamy korzystanie z usług radcy prawnego Pawła Szkila i jego Kancelarii.

 

Referencje opisujące współpracę firmy Windykator Polska sp. z.o.o z Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Szkila z siedzibą w Białymstoku
Referencje opisujące współpracę firmy Alder Agro wraz z Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Szkila z siedzibą w Białymstoku

LIST REFERENCYJNY OD FIRMY ADLER AGRO SP. Z. O. O.

ADLER AGRO sp. z. o. o. w Zaściankach rozpoczęła współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Szkila w marcu 2019 r. w zakresie obsługi prawnej spółki. Od momentu podjęcia współpracy mogliśmy liczyć na pełne zaangażowanie i dyspozycyjność w zleconych sprawach. Radca prawny Paweł Szkil wykazuje się dużą wiedzą i doświadczeniem oraz umiejętnością w rozwiązywaniu problemów prawnych. Nie tylko w zakresie prawa gospodarczego, ale również prawa cywilnego, windykacji, czy prawa autorskiego. Doskonale orientuje się w problematyce związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ma to znaczący wpływ na usprawnienie w działalności spółki w podejmowaniu decyzji prawnych.

Z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować Kancelarię Radcy Prawnego Pawła Szkila jako profesjonalnego partnera świadczącego pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.