{

Rozwody Białystok - Radca prawny Paweł Szkil

Rozwody

Znaczną część spraw z zakresu prawa rodzinnego stanowią sprawy o rozwód. Sprawy te wiążą się z nowym etapem życia stron dotychczasowego związku małżeńskiego. Otaczamy opieką prawną naszych Klientów od pierwszego spotkania do momentu zakończenia postępowania sądowego i wydania wyroku rozwodowego. Przygotowujemy naszych Klientów do postępowania rozwodowego i reprezentujemy ich przed sądem. Pomagamy i udzielamy im wskazówek, a także doradzamy, w tym co do wyboru formy rozwodu: z winą, czy bez winy. Uwzględniamy oczekiwania naszych Klientów i kierujemy się przede wszystkim ich dobrem. Działamy, w jak najlepszym interesie naszych mocodawców.

Oferujemy i zapewniamy najwyższe standardy pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego w tym w sprawach rozwodowych.

judge-gavel-with-scale-of-justice-2022-11-15-15-30-49-utc (1)

Sprawy o rozwód Białystok

Sprawy o rozwód należą do kategorii spraw, które wywołują znaczny stres u stron postępowania sądowego. Jest to związane z zakończeniem zazwyczaj długoletniego związku małżeńskiego oraz ustaleniem opieki nad dziećmi, wysokości alimentów oraz podziałem majątku wspólnego małżonków. Zadaniem naszej Kancelarii jest pomoc prawna, by w jak największym stopniu zminimalizować negatywne emocje związane z rozwodem oraz wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów.
Pomagamy naszym Klientom również w sprawach podziału majątku małżeńskiego. Doradzamy sposób i formę dokonania podziału majątku z uwzględnieniem nakładów, jakie dokonał każdy z małżonków na majątek wspólny. Zapewniamy zastępstwo prawne przed przed sądem, a także przed mediatorem sądowym. Oferujemy i zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Rozwody Białystok

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy jeśli chodzi o rozwody Białystok? Nasza kancelaria specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych przypadków rozwodowych w Białymstoku i okolicy. Oferujemy kompleksowe usługi prawne związane z rozwodami Białystok, zapewniając wsparcie prawnika o wieloletnim doświadczeniu. Nasz zespół doskonale zna przepisy dotyczące rozwodów w Białymstoku, dzięki czemu możemy zapewnić Ci skuteczną reprezentację w sądzie. Rozwody Białystok to nasza specjalność, a nasze usługi obejmują porady prawne, mediacje, negocjacje i reprezentację sądową. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby przejść przez proces rozwodowy w Białymstoku z jak najmniejszym stresem. Zaufaj naszej Kancelarii, która z pełnym zaangażowanie i znajomością prawa oraz specyfiki lokalnych sądów, pomaga od wielu lat klientom w sprawach rozwodowych w Białymstoku.

Projekt bez nazwy (11)

Sprawy rozwodowe Białystok

Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy w sprawach rozwodowych w Białymstoku, to jesteś we właściwym miejscu. Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze rozwiązywania spraw rozwodowych Białystok i oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla klientów nie tylko z tego regionu. Niezależnie od skomplikowania sytuacji, nasi doświadczeni prawnicy są gotowi, by Ci pomóc. Działamy z pełnym zrozumieniem dla delikatności i emocjonalnej natury tych spraw, dbając o Twoje interesy i dobro. Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i indywidualnemu podejściu możesz być pewny, że Twoje sprawy rozwodowe będą prowadzone profesjonalnie i z najwyższą troską. Skontaktuj się z nami, by powierzyć nam swoje sprawy rozwodowe w Białymstoku.

Pozwy o rozwód Białystok

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia prawnego w sprawach związanych z pozew o rozwód w Białymstoku? Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i reprezentację w tego rodzaju postępowaniach. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów i prowadzeniu spraw rozwodowych w Białymstoku, zapewniając indywidualne podejście i rozwiązania dostosowane do Twoich oczekiwań. Działamy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i dbamy o interesy naszych klientów. Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu. Powierzając nam swoje sprawy rozwodowe w Białymstoku zyskują Państwo pomoc prawnika z wieloletnim doświadczeniem, w pełni zaangażowanego i znającego realia sporów rozwodowych.  Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w sprawach rozwodowych w Białymstoku.

Nasza Kancelaria już od 2006 r. zajmuje się pomocą i reprezentacją przed sądem w sprawach rozwodowych i podziału majątku.

Nasze doświadczenie zawodowe oparte jest na wiedzy i długoletnim doświadczeniu. Przez ten czas poznaliśmy specyfikę pracy i wymogi sądów, oraz sposób analizy materiału dowodowego poprzedzającego wydanie orzeczeń sądowych.

Wszelkie szczegółowe informację uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawach o rozwód

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, bez względu, czy jest składany pozew o rozwód z winą, czy bez winy. Opłatę należy wnieść przed złożeniem pozwu do sądu. Można to zrobić opłacając pozew w kasie sądu lub wpłacając opłatę sądową na rachunek bankowy sądu. W przypadku, gdy strony zgodnie oświadczą, że chcą się rozwieść bez orzekania o winie, wówczas sąd zwróci połowę wpisu sądowego, czyli 300 zł. W takim przypadku sąd najczęściej w wyroku rozwodowym orzeka, że druga strona zobowiązana jest zwróć kwotę 150 zł. Dodatkowymi kosztami w sprawie mogą być koszty biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii dziecięcej powołanych w sprawach, gdzie strony pozostają w sporze odnośnie ustalenia władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dziećmi. Koszt biegłych nie powinien przekroczyć kwoty 1500 zł, choć zdarzą się, że wynosi ok. 1000 zł. Zaliczkę na biegłych ustala sąd, a końcowe wynagrodzenie biegłych uzależnione jest od ich nakładu pracy. Koszty reprezentacji pełnomocnika przed sądem w sprawie rozwodowej ustalane są indywidualnie, przy czym samo udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Wysokość honorarium prawnika uzależniona jest od rodzaju prowadzenia sprawy, czy z winą w rozkładzie małżeństwa, czy bez winy. Na wysokość wynagrodzenia wpływ ma również dochodzenie przy rozwodzie alimentów na dzieci lub małżonka oraz ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi stron postępowania. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy rozwodowej rozpoczyna się od kwoty: 1000 zł, a w najprostszych sprawach stawka jest nawet niższa.

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się od wniesienia pozwu o rozwód. Pozew jest pierwszym pismem w sprawie i powinien spełniać wymogi dla pisma procesowego. Przede wszystkim należy dokładnie oznaczyć strony postępowania i sąd, do którego kierowany jest pozew. Kolejny wymóg pozwu to oznaczenie żądania orzeczenia rozwodu ze wskazaniem, czy rozwód ma być z winą, czy bez winy. Ponadto pozew powinien zawierać uzasadnienie,
w którym powołuje się okoliczności i fakty celem wykazania, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W treści pozwu należy również wskazać, czy strony podejmowały próbę mediacji, jeśli nie to dlaczego do niej nie doszło. Strona składająca pozew zobowiązana jest go podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Przesłanką orzeczenia rozwodu jest ustalenie przez sąd wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Mimo wystąpienia powyższej przesłanki sąd odmówi orzeczenia rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód jest również niedopuszczalny, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Czas trwania sprawy rozwodowej uzależniony jest od żądania pozwu i postawy stron postępowania. W sprawie, gdzie oboje małżonkowie chcą się rozwieść bez orzekania o winie i nie mają małoletnich dzieci, bądź są zgodni, co do wspólnych małoletnich dzieci, rozwód może zostać orzeczony na pierwszej rozprawie. Rozprawa może zostać wyznaczona w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia pozwu. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie pozostają w sporze co do winy rozkładu małżeństwa, a także pomiędzy nimi jest konflikt, co do kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów wówczas sprawa o rozwód może trwać nawet ponad rok czasu.

Nie istniej żaden termin nakazujący sądowi wyznaczenie rozprawy w określonym czasie od daty wpływu pozwu. Termin rozprawy wyznacza przewodniczący z urzędu. Wezwanie na rozprawę powinno być doręczone na tydzień przed posiedzeniem.

Sprawy o rozwód rozstrzygają Sądy Okręgowe. Zatem w Białymstoku pozew należy kierować do Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1, 15-092 Białystok.

Strona wnosząca pozew o rozwód zobowiązana jest uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. W przypadku, gdy nie posiada środków pieniężnych na poniesienie kosztów opłaty sądowej, należy wraz z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości. Wniosek taki należy uzasadnić i wykazać, że poniesienie kosztów sądowych spowoduje uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do pozwu należy również dołączyć formularz o stanie rodzinnym i majątkowym.

  • Nie unikaj rozpraw sądowych.
  • Nie obrażaj strony przeciwnej na rozprawie i poza nią.
  • Nie uchylaj się od odpowiedzi na pozew oraz na zadawane pytania podczas rozprawy.
  • Nie należy przerywać sądowi podczas zadawania pytań i wypowiedzi.
  • Nie należy zwracać się do sądu lekceważąco. Do sądu zwracamy się Wysoki Sądzie.
  • Nie obmawiaj i nie próbuj ośmieszać lub obrażać współmałżonka przy dzieciach.
  • Nie kieruj gróźb wobec współmałżonka zwłaszcza za pomocą wiadomości sms lub e-mail.
  • Nie podejmuj żadnej decyzji i na nic się nie zgadzaj bez konsultacji z prawnikiem.
  • Unikaj nawiązywania nowych relacji damsko-męskich.
  • Nie próbuj ukrywać majątku. Przy podziale majątku wspólnego i tak zapewne zostaną ujawnione składniki ukrytego majątku.

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń pod numer 502 593 872 lub 85 744 60 17

Możesz również wysłać wiadomość email poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95 15-092 Białystok