{

Rozwody Białystok - Radca prawny Paweł Szkil

Rozwody

Znaczną część spraw z zakresu prawa rodzinnego stanowią sprawy o rozwód. Sprawy te wiążą się z nowym etapem życia stron dotychczasowego związku małżeńskiego. Otaczamy opieką prawną naszych Klientów od pierwszego spotkania do momentu zakończenia postępowania sądowego i wydania wyroku rozwodowego. Przygotowujemy naszych Klientów do postępowania rozwodowego i reprezentujemy ich przed sądem. Pomagamy i udzielamy im wskazówek, a także doradzamy, w tym co do wyboru formy rozwodu: z winą, czy bez winy. Uwzględniamy oczekiwania naszych Klientów i kierujemy się przede wszystkim ich dobrem. Działamy, w jak najlepszym interesie naszych mocodawców.

Oferujemy i zapewniamy najwyższe standardy pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego w tym w sprawach rozwodowych.

judge-gavel-with-scale-of-justice-2022-11-15-15-30-49-utc (1)

Sprawy o rozwód Białystok

Sprawy o rozwód należą do kategorii spraw, które wywołują znaczny stres u stron postępowania sądowego. Jest to związane z zakończeniem pewnego etapu życiowego oraz ustaleniem często opieki nad dziećmi, wysokości alimentów oraz podziałem majątku wspólnego małżonków. Zadaniem naszej Kancelarii jest pomoc prawna, by w jak największym stopniu zminimalizować negatywne emocje związane z rozwodem oraz wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów.
Pomagamy naszym Klientom również w sprawach podziału majątku małżeńskiego. Doradzamy sposób i formę dokonania podziału majątku z uwzględnieniem nakładów, jakie dokonał każdy z małżonków na majątek wspólny. Zapewniamy zastępstwo prawne przed mediatorem sądowym, jak i przed sądem. Oferujemy i zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Nasza Kancelaria już od 2006 r. zajmuje się pomocą i reprezentacją przed sądem w sprawach rozwodowych i podziału majątku.

Nasze doświadczenie zawodowe oparte jest na wiedzy i długoletnim doświadczeniu. Przez ten czas poznaliśmy specyfikę pracy i wymogi sądów, oraz sposób analizy materiału dowodowego poprzedzającego wydanie orzeczeń sądowych.

Wszelkie szczegółowe informację uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń pod numer 502 593 872 lub 85 744 60 17

Możesz również wysłać wiadomość email poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95 15-092 Białystok