{

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest to zbiór przepisów regulujących stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Są to przepisy, które regulują wiele dziedzin życia związanych z realizacją spraw codziennych. Podjęcie decyzji, bądź zawarcie umowy często wiąże się z powstaniem nie tylko praw, ale i obowiązków. Dlatego przed ich podjęciem warto się skonsultować z naszą kancelarią, by uzyskać pomoc od radcy prawnego Pawła Szkila mającego doświadczenie i wiedzę w zakresie stosowania prawa cywilnego.

Zakres prawa cywilnego

Prawo cywilne ma szeroki zakres stosowania i wyznacza ramy dopuszczalnego działania zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców indywidualnych, czy spółek prawa handlowego. Prawo cywilne przede wszystkim:

Zakres świadczonej pomocy

Kancelaria udzielając pomocy prawnej dostosowuje ją do problematyki danej sprawy i potrzeb naszego klienta. Do każdej sprawy i problemu podchodzimy z uwzględnieniem jego indywidualnego charakteru.

Do zakresu świadczonej pomocy prawnej należy:

W celu uzyskania dokładnej informacji o zakresie i sposobie świadczonej pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Uzyskają Państwo pełną i wyczerpującą informację z zakresu prawa cywilnego. Zarówno na etapie przed sądowym, jak i w razie konieczności reprezentacji przed sądem.

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń pod numer 502 593 872 lub 85 744 60 17

Możesz również wysłać wiadomość email poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95 15-092 Białystok